ورژن حجم تاریخ دانلود گزارش خرابی  
V1.16.202 125 MB 2019/06/20 دانلود
Link Broken
81
V1.16.201 105 MB 2019/01/04 دانلود
Link Broken
262
V1.16.196 111 MB 2017/09/28 دانلود
Link Broken
2125
V1.16.186 120MB 2016/12/14 دانلود
Link Broken
1026