ورژن حجم تاریخ دانلود گزارش خرابی  
V1.16.202 125 MB 2019/06/20 دانلود
Link Broken
144
V1.16.201 105 MB 2019/01/04 دانلود
Link Broken
386
V1.16.196 111 MB 2017/09/28 دانلود
Link Broken
3057
V1.16.186 120MB 2016/12/14 دانلود
Link Broken
1356