کانالهای تلگرامی

قابل تو جه کاربران گرامی 

ضمن تشکر از کلیه کاربران که در جهت معرفی محصولات و پیشبرد اهداف شرکت یاری رسان ما هستند به استحضار میرساند کلیه کانالهای تلگرامی که با نام شرکت استارمکس فعالیت دارند جعلی بوده و درراستای اهداف خودشان هست و در این لحظه ما هیچ کانال و گروه  تلگرامی نداریم و در صورت معرفی از طریق همین سایت اعلام و لینک کانال در سایت اعلام خواهد شد لذا  کلیه اخبار ارایه شده در سایر کانالها و گروههای تلگرامی غیر قابل تایید می باشد ومسولیت هر گونه استفاده از اخبار و آموزشهای ناصحیح غیر از وب سایت و پشتیبانی تلگرام به عهده کاربران می باشد .